Jump to content

OEM Services: индивидуализирани за нашите клиенти и партньори по целия свят

Ние съобразяваме нашите услуги за обслужване с Вашите изисквания. Така можете да обслужвате Вашите клиенти по най-добрия начин във всички аспекти от обслужването. Независимо дали желаете да предоставите на клиниките услуги за технически ремонт или се нуждаете от концепция, персонализирана за Вашия ексклузивен продукт за визуализиране. С удоволствие ще Ви консултираме, ще Ви съдействаме по всички въпроси, свързани с обслужването, и ще Ви предоставим курсове за обучение, които са уникални за Вашите сервизни екипи.

С тези концепции подпомагаме Вашите дейности по обслужването в цял свят:

Filter locations:

Как посрещаме прогресивните технологични изисквания?