Jump to content

Ще превърнем идеята Ви в успешен продукт

Вие имате предизвикателства или идеи, ние възможностите да ги превърнем в успешни решения.

Много успешни продукти се раждат заради желанието да се подобри съществуващото, да се намерят нови възможности за нерешена досега задача или да се намерят нови технологични, икономически или ергономични методи или средства. 

[Translate to Български:] Das innere eines Gerätes und zwei

За използването в областта на осигуряване на качеството на сложните механични компоненти и безразрушителните тестове за материали в SCHÖLLY се разработват интелигентни решения, чрез които производителността и конкурентоспособността на нашите клиенти се повишават трайно. 

В областта на Maintenance, Repair and Overhaul разработваме решения за визуализиране, които се интегрират в процеса за преглед и ремонт на клиента. Повредите във вътрешността на инсталациите, които възникват вследствие на ежедневната им експлоатация, не само се засичат, но и се отстраняват без загуба на време . 

При разработването на решенията ние предлагаме на нашите клиенти и партньори много повече от изпълнение на стандартите. В непрестанен диалог ние идентифицираме индивидуалните изисквания и търсим най-доброто решение. Винаги с цел да се разработят иновации и решения, които носят със себе си както технологични , така и икономически предимства. Така в тясно сътрудничество се създават революционни продукти.

Visualization PLUS — повече от оптически контрол

Новаторските решения за визуализиране съчетават оптическия контрол с необходимите ремонти и по този начин гарантират високоефективна техническа поддръжка.

Visualization PLUS е новата марка на иновативните решения за визуализиране с допълнителни функции. Иновативните решения са значително по-добри от класическата ендоскопия и комбинират оптическия контрол с необходимите изисквания за ремонт. По този начин ремонтът и техническата поддръжка е възможно да бъдат извършени на място под ендоскопска визуализация и при икономичност на разходите.

Научете повече
[Translate to Български:] Test eines Endoskops in einem Verbrennungsofen.

Ендоскопски компоненти в сложни системи за обработка на изображения

В момента няколко системи за различни клиенти в различни приложения се намират в етап на окончателно изпитване на място при крайния клиент. Още не са приключили всички тестове, но досега системите показаха отлични резултати при много различни условия на околната среда, осигурявайки поисканите от клиентите снимки за по-нататъшна обработка.

Към доклада за приложение

Ein Messkopf, der aufgeschnitten ist und den optischen Sensor und weitere Sensoren, darstellt.

Влакнооптични компоненти и световоди за анализ на веществата

SCHÖLLY произвежда влакнооптични компоненти по проект на клиента или разработва оптималното решение по задание на клиента. От избора на подходящо влакно, през цялостната конструкция на даден компонент, строежа на прототип до серийното производство — SCHÖLLY предлага всичко от едно място. 

Към доклада за приложение