Jump to content

Нашите идеали

Нашият открит и смел подход ни превърна в това, което сме днес: Водещ в света експерт в сферата на визуализацията. Компанията SCHÖLLY израства в продължение на десетилетия без страх от големи идеи. Но винаги здраво стъпила на земята. 
Нашите идеали — визия, мисия и ценности — са важна основа за успеха и отразяват начина, по който искаме да общуваме помежду си.

Визия

Създаваме нови перспективи за благосъстоянието на хората.

С поглед към нови перспективи ние преодоляваме граници. Ето защо нашата визия винаги е била да създаваме нови перспективи — за благосъстоянието на хората по целия свят, за здравето и за техническия прогрес. Залагаме на далновидност във визуализацията и амбиция за EXCELLENCE INSIDE.

Мисия

Ние предлагаме на всеки отлична видимост

За да създаваме нови перспективи, работим всеки ден за предоставянето на отлична видимост на клиентите и потребителите. По този начин се раждат решения, които допринасят значително за здравето и благосъстоянието на хората. Тези знания ни изпълват с гордост и ни мотивират да работим за върхови постижения.

Корпоративни ценности

SCHÖLLY изключително много държи на ориентираните към ценностите действия. Ценностите изразяват идентичността на компанията и са в основата на нашия успех. Те  са наш ориентир във всекидневните взаимоотношения.

Позициониране

Ние предлагаме решения по цялата верига на визуализация.

Нашата сила е в това, че вникваме в различните бизнес модели и пазарни стратегии на нашите клиенти и предоставяме персонализирани визуализации.

Ние сме OEM производител. Нашите клиенти са глобални компании, които предлагат своите продукти и решения на пазарите на здравеопазване и в областта на техническата дейност.

SCHÖLLY като работодател

Заедно създаваме нови перспективи с отлична видимост: SCHÖLLY разработва и произвежда смислени продукти, които се използват за благото на хората и са силно търсени по целия свят. Всеотдайността на всеки отделен служител е принос за разработването, производството и предоставянето в срок на технически сложни продукти и услуги.