Jump to content

EXCELLENCE INSIDE е във всеки от нас

Това, което отличава служителите на SCHÖLLY, наред с професионалната им квалификация, е ентусиазмът, с който си вършат работата. Ние насърчаваме това чрез нашата философия за еднакво оценяване на всеки човек и чрез практиката да се учим от и с другите. Затова в SCHÖLLY се грижим служителите ни да притежават здравословна комбинация от опит и любопитство. Независимо дали са инженери, майстори, квалифицирани работници, стажанти или проектни и технически експерти - всички те имат важен принос за постигането на стремежа ни към EXCELLENCE INSIDE. Ние се възползваме от съвместната работа с партньори и потребители от цял свят, които допринасят за непрекъснатото подобряване и по-нататъшното развитие на продуктите на SCHÖLLY.

Ученици / Образование

Стажантите в Schölly имат важен принос за развитието на компанията. Те са утрешното поколение. Ето защо от самото начало ги включваме в отговорни задачи. Те могат да бъдат сигурни, че ще им бъдат възлагани вълнуващи и предизвикателни задачи и че техните идеи ще бъдат чути.

Нашите професионални курсове

Eine Gruppe Berufserfahrener Mitarbeiter von SCHÖLLY.

Свободни позиции

Взаимното доверие е в основата на сътрудничеството при Schölly. Това доверие се проявява в свободата, с която разполагаме при определянето на начина си на работа, във високото ниво на отговорност, която споделяме и в много дългия среден трудов стаж на нашите служители.

Към предложенията за работа

[Translate to Български:] Eine Gruppe von Studenten bei SCHÖLLY.

Студенти

От много години работим успешно със студенти, предимно от инженерните специалности. Редовно се предлагат предизвикателни теми за дипломни работи и практически семестри в области, свързани с продукти. 

Информация за студентите
[Translate to Български:] Mitarbeiter von SCHÖLLY bei einem erfolgreichen Team-Meeting.

SCHÖLLY като работодател

Работата в SCHÖLLY се характеризира, от една страна, с плоска йерархия и ясни отговорности и от друга, с висока степен на участие и лична отговорност, в национален и международен план.

Работа в SCHÖLLY